23 March 2017

Implementeren Talent Management

“Ontwikkel visie op Talent!”

 

Het vereist een andere aanpak wanneer je op talenten gaat sturen binnen je organisatie. Hiervoor is het nodig om talent management te introduceren binnen jullie organisatie en te implementeren. Aangezien elke organisatie een eigen visie en talenten mix heeft, zijn deze processen maatwerk. Door te werken met een transparante offerte kom je echter niet voor verrassingen te staan.

Wat houdt een traject in om talent management te implementeren?

  1. Doel en visie definiëren – wat wil je organisatie bereiken met de implementatie van talent management – in meerdere gesprekken bepalen wij de opzet en het doel, hierbij maken we o.a. gebruik van de talent scan voor organisaties.
  2. Project groep – wie binnen je organisatie wordt de talent specialist en wie gaat helpen bij de introductie van talent management? Een talent scan van de projectgroep zorgt dat we een start maken met het inzetten van aanwezige talenten tijdens het project!
  3. Leiderschap – het bewerkstelligen van het leiderschap dat op (verschillende) managementniveaus nodig is om tot adequaat talent management te komen – het creëren van draagvlak en het uitdragen van visie is hierbij van belang.
  4. Ontwikkelen van pilots – de projectgroep definieert concrete oplossingen voor uitdagingen op het gebied van talent management. Bijvoorbeeld een plan voor top-performers of een plan om medewerkers te helpen hun prestaties te verbeteren. De oplossingen stelt de organisatie beter in staat de kwaliteiten van medewerkers te identificeren nu en in de toekomst.
  5. Bepalen van welke talent instrumenten nodig zijn en hoe processen (bijv. jaar kalenders, rolverdeling etc) gaan verlopen. Het doel is dat we precies weten wie wat gaat doen en wanneer dit plaatsvindt, zodat kwaliteit geborgd is!
  6. Communicatie en training – het introduceren van talent management en het trainen van medewerkers met als doel dat medewerkers weten wat talent management is, wat er van hen verwacht wordt en wat het hen oplevert.
  7. Evaluatie – hierbij wordt beoordeeld of aan alle doelstellingen is voldaan of dat er vervolgacties gedefinieerd moeten worden.

Aangezien de implementatie of evaluatie van talent management binnen organisaties nooit hetzelfde is praten we over een maatwerk aanpak. In een vrijblijvend gesprek wordt duidelijk wat de geschatte kosten zijn en wat de voordelen zijn om talent management te implementeren en zo meer uit de aanwezige mix van talenten te halen!

Neem vrijblijvend contact met me op!