30 June 2017

Talent Development

“Het talent om te groeien!”

Door het actief en gericht ontwikkelen van managers en het zorgen voor een goede samenwerking binnen teams heb je als organisatie goud in handen. Je zorgt dan voor de ideale omstandigheden om talenten te laten groeien en te binden. Think Talent kan verschillende trajecten op maat aanbieden om te zorgen dat managers en teams maximaal gaan presteren.

Leiderschapsontwikkeling

Verandering is de enige constante binnen organisaties. De omgeving verandert door marktfactoren, nieuwe technologieën of er is een interne focus op verbetering, efficiency of kostenreductie door groei of krimp. Dit vraagt veel van managers. Nog steeds falen veel verandertrajecten, omdat er niet voldoende aandacht is voor de cruciale rol die managers spelen. Door een gericht leiderschapsprogramma op te zetten kun je managers trainen hoe effectief om te gaan met veranderingen. Hierbij is het noodzakelijk dat zij inzichten verkrijgen hoe zij zelf met verandering omgaan en leren zij hoe zij hun team door een verandering kunnen leiden en zo maximaal resultaat te behalen. Door gerichte leiderschapsontwikkeling in een of meerdere trainingsdagen kan er aandacht gegeven worden aan bijvoorbeeld het ontwikkelen en uitdragen van visie, verandermanagement, communicatiestijlen, project management of talent management. Deze training kan daarom uitstekend gebruikt worden indien er een cultuurverandering speelt binnen jullie organisatie.

Er zijn ook specifieke programma’s mogelijk voor het ontwikkelen van bijvoorbeeld jonge talenten of specialisten.

Teambuilding

Teameffectiviteit kan verbeterd worden door middel van het gericht aandacht geven aan talenten of rollen binnen een team. Door deze te herkennen in elkaar en in te zetten zijn medewerkers in staat om beter met elkaar samen te werken. In een teambuilding sessie (of sessies) wordt positief naar elkaar gekeken door te erkennen wat er aan potentieel is. De manier waarop gecommuniceerd wordt is daarbij essentieel. Weet je van elkaar wat elkaars verwachtingen zijn of waar iemand goed in is? Er volgen altijd concrete acties die in de praktijk echt het verschil gaan maken. Geen moeilijke of ingewikkelde trajecten, maar oog voor de mens en het resultaat wat op de werkvloer het verschil gaat maken.

Wil je binnen je organisatie graag met elkaar sparren over welk leiderschap nodig is, managers aan het denken te zetten over hun eigen talenten en het herkennen en verder ontwikkelen van hun medewerkers? Of door betere samenwerking in het team meer resultaat te bereiken? Alle opties worden in een vrijblijvend gesprek besproken, waarbij er een open en transparante offerte wordt gemaakt voor eventuele maatwerk oplossingen.

Think Talent hanteert een tarief van 850 euro per dagdeel. Dit is inclusief voorbereiding en exclusief eventuele reis en locatie kosten.

Neem vrijblijvend contact met me op!